AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 412 85 327 74 11 20.63
2 BHIWANI 670 0 670 0 0 0.00
3 FARIDABAD 645 0 645 0 0 0.00
4 FATEHABAD 361 0 361 0 0 0.00
5 GURUGRAM 206 0 206 0 0 0.00
6 HISAR 680 0 680 0 0 0.00
7 JHAJJAR 336 0 336 0 0 0.00
8 JIND 585 0 585 0 0 0.00
9 KAITHAL 460 0 460 0 0 0.00
10 KARNAL 620 0 620 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 478 0 478 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 310 0 310 0 0 0.00
13 MEWAT 404 0 404 0 0 0.00
14 PALWAL 386 0 386 0 0 0.00
15 PANCHKULA 147 0 147 0 0 0.00
16 PANIPAT 483 0 483 0 0 0.00
17 REWARI 306 0 306 0 0 0.00
18 ROHTAK 292 0 292 0 0 0.00
19 SIRSA 568 0 568 0 0 0.00
20 SONIPAT 459 0 459 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 591 0 591 0 0 0.00
Total 9399 85 9314 74 11