AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 400 85 315 74 11 21.25
2 BHIWANI 664 0 664 0 0 0.00
3 FARIDABAD 654 0 654 0 0 0.00
4 FATEHABAD 359 0 359 0 0 0.00
5 GURUGRAM 207 0 207 0 0 0.00
6 HISAR 685 0 685 0 0 0.00
7 JHAJJAR 338 0 338 0 0 0.00
8 JIND 584 0 584 0 0 0.00
9 KAITHAL 445 0 445 0 0 0.00
10 KARNAL 618 0 618 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 473 0 473 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 312 0 312 0 0 0.00
13 MEWAT 418 0 418 0 0 0.00
14 PALWAL 385 0 385 0 0 0.00
15 PANCHKULA 147 0 147 0 0 0.00
16 PANIPAT 484 0 484 0 0 0.00
17 REWARI 296 0 296 0 0 0.00
18 ROHTAK 292 0 292 0 0 0.00
19 SIRSA 569 0 569 0 0 0.00
20 SONIPAT 462 0 462 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 585 0 585 0 0 0.00
Total 9377 85 9292 74 11