AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 386 86 300 75 11 22.27
2 BHIWANI 661 0 661 0 0 0.00
3 FARIDABAD 641 0 641 0 0 0.00
4 FATEHABAD 359 0 359 0 0 0.00
5 GURUGRAM 209 0 209 0 0 0.00
6 HISAR 685 0 685 0 0 0.00
7 JHAJJAR 339 0 339 0 0 0.00
8 JIND 582 0 582 0 0 0.00
9 KAITHAL 447 0 447 0 0 0.00
10 KARNAL 618 0 618 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 477 0 477 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 312 0 312 0 0 0.00
13 MEWAT 428 0 428 0 0 0.00
14 PALWAL 386 0 386 0 0 0.00
15 PANCHKULA 147 1 146 1 0 0.68
16 PANIPAT 485 0 485 0 0 0.00
17 REWARI 272 0 272 0 0 0.00
18 ROHTAK 292 0 292 0 0 0.00
19 SIRSA 567 0 567 0 0 0.00
20 SONIPAT 461 0 461 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 586 0 586 0 0 0.00
Total 9340 87 9253 76 11